VIN-KURVEN: (0)‏

Kelleris Vingaard er medlem af

Foreningen af Danske Vinavlere

FDV's mål er at samle erfaringer med sorter og dyrkning af vinplanter på friland i Danmark, og dermed skabe mulighed for at lave langsigtet vinproduktion.

FDV

 

I 1993 stiftede en lille gruppe entusiastiske hobbyvinavlere Foreningen af Danske Vinavlere, der i dag tæller mere end 1300 medlemmer. Foreningen består af både vininteresserede, hobbyvinavlere og erhvervsavlere.

 

Den 1. august 2000 blev Danmark godkendt af EU, som kommercielt vinproducerende land. Dermed blev det muligt at dyrke vinplanter som en egentlig landbrugsafgrøde, med tilsyn fra plantedirektoratet, og efterfølgende at lave vin af vindruerne, med kontrol fra fødevaremyndighederne.

 

Danske Vingaarde

Danske vingaarde's formål er at udbrede kendskabet til branchens produkter samt aktivt at fremme salget og kvaliteten af dansk produceret vin.

 

DV ønsker at præsentere branchens og medlemmernes interesser over for myndigheder, organisationer og andre og derved opnå de bedst mulige vilkår for branchen i overensstemmelse med foreningens politik, herunder samarbejde med Foreningen af Danske Vinavlere til gavn for den samlede danske vinbranche.

 

Samt at fremme et kollegialt forhold mellem medlemmerne og herigennem styrke sammenholdet inden for branchen

Danske vingaarde

 

Blev stiftet i marts 2011 som interesseorganisation for vinavlere og vinproducenter i Danmark. Dyrkning af druer og fremstilling af vin i Danmark er et relativt ungt erhverv.

 

Det var resultatet af en flok ildsjæles arbejde gennem flere årtier, der resulterede i en tilladelse til erhvervsmæssig vinproduktion i Danmark i 2000.

 

 

 

Kellerisvej 78   3490 Kvistgård   +45 22 46 39 30   shj@kellerisvingaard.dk

© 2019 by Kelleris Vingaard